Rhestr tiriogaethau dibynnol

(Ailgyfeiriad o Tiriogaeth ddibynnol)

Mae'r gwledydd disofran, canlynol yn cael eu hystyried yn ddibynol ar wledydd sofran. Cymerwyd llawer ohonyn nhw ganrifoedd yn ôl fel rhan o ddatblygiad Imperialaidd rhai gwledydd Ewropeaidd fel Y Deyrnas Unedig, Sbaen a Phortiwgal.

Map o wledydd disofran.

     Awstralia      Denmarc

     Ffrainc      Yr Iseldiroedd

     Seland Newydd      Norwy

     Portiwgal      Y Deyrnas Unedig/Y Goron Brydeinig

     Yr Unol Daleithiau


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A golygu

B golygu

C golygu

D golygu

F golygu

G golygu

H golygu

J golygu

M golygu

N golygu

P golygu

R golygu

S golygu

T golygu

W golygu

Y golygu

Gweler hefyd golygu