Rhestr tiriogaethau dibynnol

(Ailgyfeiriad o Tiriogaeth ddibynnol)

Mae'r gwledydd disofran, canlynol yn cael eu hystyried yn ddibynol ar wledydd sofran. Cymerwyd llawer ohonyn nhw ganrifoedd yn ôl fel rhan o ddatblygiad Imperialaidd rhai gwledydd Ewropeaidd fel Y Deyrnas Unedig, Sbaen a Phortiwgal.

Map o wledydd disofran.

     Awstralia      Denmarc

     Ffrainc      Yr Iseldiroedd

     Seland Newydd      Norwy

     Portiwgal      Y Deyrnas Unedig/Y Goron Brydeinig

     Yr Unol Daleithiau


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A Golygu

B Golygu

C Golygu

D Golygu

F Golygu

G Golygu

H Golygu

J Golygu

M Golygu

N Golygu

P Golygu

R Golygu

S Golygu

T Golygu

W Golygu

Y Golygu

Gweler hefyd Golygu