Techneg addysgu ar gyfer canu ar yr olwg gyntaf yw tonic sol-ffa. Cafodd ei ddyfeisio gan Sarah Ann Glover (1785–1867) o Norwich, Lloegr, a'i boblogeiddio John Curwen trwy ei addasu o nifer systemau cerddorol blaenorol.

Tabl sol-ffa mewn ystafell ddosbarth

Mae'r tonic sol-ffa yn defnyddio system o nodau cerddorol sy'n seiliedig ar solfège Do symudol, ble mae pob ton yn cael enw yn ol ei berthynas a'r tonau eraill yn y cywair: mae'r nodau cerddorol mwy cyfarwydd yn cael eu cyfnewid am sillafau solfège  (e.e. do, re, mi, ffa, sol, la, ti, do) neu eu byrfoddau (d, r, m, f, s, l, t, d). Mae "do" yn cael ei ddewis fel tonic beth bynnag fo'r cywair; dyna pam y dywedir bod Do yn symudol. Roedd y drefn solfège wreiddiol yn dechrau gyda "Ut" a ddaeth yn "Do" yn ddiweddarach.

Mae arwyddion llaw hefyd i'w cael sy'n cynrychioli'r nodau yn y tonic sol-ffa.

Arwyddion llaw ar gyfer y Tonic Sol-ffa.