Gweithred sy'n mynd yn erbyn cytundebau ar yr hyn a ganiateir mewn rhyfel neu sy'n groes i arferion rhyfel yw trosedd rhyfel.[1] Gall troseddau rhyfel gynnwyd lladd neu arteithio carcharorion rhyfel, targedu y boblogaeth sifil neu ddinistrio eiddo'r boblogaeth sifil yn ddiangen.

Gosodwyd seiliau cyfraith rhyfel fodern gan Gytundebau Den Haag 1899 a 1907. Diffiniwyd troseddau rhyfel yn fanylach ar gyfer Treialon Nuremberg ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.

Ar 1 Gorffennaf, 2002, ffurfiwyd Llys Rhyngwladol yn Den Haag yn yr Iseldiroedd gyda'r hawl i ddwyn achos yn erbyn unrhyw un am droseddau rhyfel. Fodd bynnag, gwrthododd rhai gwledydd gymeryd rhan, yn cynnwys yr Unol Daleithiau, Tsieina ac Israel.

Cyfeiriadau golygu

  1. Lewis, Robyn. Termau Cyfraith (Llandysul, Gwasg Gomer, 1972), t. 200.