Wicipedia:Porth y Gymuned

Croeso i Borth y Gymuned!

Mae angen eich cymorth chi ar Wicipedia i ddatblygu'r wefan fwyaf yn y Gymraeg, y gall pawb ei olygu.

Arbrofwch eich sgiliau golygu yn y pwll tywod i weld sut mae wici'n gweithio. Os crëwch gyfrif, gallwch uwchlwytho delweddau a mwy. I ofyn cwestiynau ynglŷn â'r pynciau i ddechrau sgwrs, ewch i'r Ddesg Gyfeirio neu os am fynegai i'r cymorth, ewch i: Wicipedia:Cymorth.

Pethau i'w gwneud
Pethau i'w gwneud
Pethau i'w gwneud

Dyma restr o rai o bethau sydd angen eu gwneud:

  • Creu erthygl:

  • Ychwanegu un o'r delweddau / lluniau a uwchlwythwyd yma ar erthygl gyfatebol
Y Gymuned
Y Caffi
Y Caffi

Mae'r Caffi'n lle gwych, swnllyd ar gyfer unrhyw gwestiwn sydd gennych! One Stop Shop, chwedl y Sais!
Dyma'r lle i chi holi a rhoi eich barn, ac mae na sibrwd eu bont bellach yn gwerthu alcohol hefyd! Er hynny, gallwch drafod erthygl benodol ar ei dudalen Sgwrs.

Dyma lefydd eraill i chi roi eich barn:

  • Os ydych yn dymuno trafod datblygu Wicipedia, cynnwys rhydd, Wici GLAM, Wici Addysg, cyhoeddusrwydd a'r dyfodol, ewch i Wicipedia:Datblygu
  • Gwnewch eich marc am unrhyw beth heblaw gweithrediadau, polisïau, a phroblemau technegol Wicipeida yw'r Ddesg Gyfeirio.
  • Iaith a gramadeg Cymraeg: tudalen cymorth iaith.
  • Y lle ar gyfer materion ynglŷn â gweinyddiaeth Wicipedia yw'r negesfwrdd gweinyddiaeth.

Gweler hefyd: Rhestr Wicipedwyr - a chychwynwch sgwrsio â nhw!

Ynglŷn â Wicipedia
Adnoddau