Wicipedia:Cofrestru

Nid oes yn rhaid mewngofnodi er mwyn darllen Wicipedia, ac nid yw'n angenrheidiol i fod â chyfrif cofrestredig i olygu erthyglau Wicipedia — gall bron pawb olygu bron bob yn erthygl, hyd yn oed heb fewngofnodi. Os nid ydych wedi mewngofnodi wrth olygu, mae person fel arfer yn golygu Wicipedia wedyn gyda chyfeiriad IP sydd wedi'i aseinio gan ei darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP). Er hynny, mae creu cyfrif yn gyflym, am ddim, ac yn anymwthiol, ac fe'i hystyrir yn syniad da i wneud felly am lawer o resymau


Crynodeb o fanteision golygu

Gall defnyddwyr cofrestredig: