Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes

Llwybr(au) brys:
WP:SC

Dyma dudalen i restru sgyrsiau cyfoes ar Wicipedia, hynny yw trafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb.

Defnyddiwch y fformat canlynol wrth ychwanegu sgwrs at y rhestr:

  • Dolen i'r adran berthnasol ar y dudalen sgwrs berthnasol (dyddiad y cychwynwyd y drafodaeth)
    • Disgrifiad byr o bwnc y sgwrs

Rhestrwch y sgyrsiau mewn trefn gronolegol, yn nhrefn y dyddiad cychwynnodd y drafodaeth: yr hen ar y brig, newydd yn y gwaelod. Tynnwch sgwrs o'r rhestr os yw'r drafodaeth wedi dod i ben, a'r broblem wedi ei datrys. Er nad oes terfyn amser i waith Wicipedia, mae sgwrs yn rhywbeth byw, nid ffosil, fellu os oes dros mis wedi mynd heb ymateb dylid tynnu'r cyfeiriad ato.

Y rhestrGolygu

  • Sgwrs:Griffiths Davies
    • Gall rhywun cywiro enw'r tudalen hwn i "Griffith Davies", os gwelwch yn dda ? (gw y cyfeiriadau am dystiolaeth !) --Deri (sgwrs) 12:10, 26 Tachwedd 2019 (UTC)
Wedi gwneud --Dafyddt (sgwrs) 13:06, 26 Tachwedd 2019 (UTC)