Gallai William Crawshay gyfeirio at un o ddau ddiwydiannwr, perchenogion Gwaith Haearn Cyfarthfa ac eraill: