Priffordd yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin, de-orllewin Cymru, yw'r A475. Mae'n ffordd gymharol fer, 19.18 milltir o hyd, yn cysylltu Castell Newydd Emlyn a Llanbedr Pont Steffan.

Trefi a phentrefi ar yr A475Golygu