Afon Clettwr

Afon yng Ngheredigion sy'n llifo i mewn i Afon Teifi yw Afon Clettwr, hefyd Afon Cletwr.

Afon Clettwr ger Craig y Penrhyn

Ffurfir Afon Clettwr gan ddwy afon, Afon Clettwr Fawr ac Afon Clettwr Fach. Tardda Afon Clettwr Fawr ar yr ucheldir i'r gogledd o bentref Talgarreg, tra mae Afon Clettwr Fach yn tarddu ymhellach i'r dwyrain. Mae'r ddwy yn llifo tua'r de ac yn cyfarfod gerllaw pentref Pont-Siân. Llifa Afon Clettwr ymlaen tua'r de, trwy Rhydowen a Chapel Dewi, cyn llifo i mewn i Afon Teifi ychydig i'r gorllewin o bentref Llanfihangel-ar-Arth.

Ganed y bardd gwlad poblogaidd Rees Jones (Amnon) yn rhan uchaf Dyffryn Clettwr, ger Talgarreg, yn 1797. Tir Dyffryn Clettwr oedd yr enw am yr ardal honno yn oes y bardd. Cyhoeddwyd ei waith yn y gyfrol Crwth Dyffryn Clettwr.

Gweler hefydGolygu