Arwr Groegaidd y ceir ei hanes yn yr Iliad gan Homeros ac mewn hanesion eraill yw Aias (Lladin: Aiax), hefyd Ajax. Fe'i gelwir yn Aias Fawr i'w wahaniaethu oddi wrth un arall o'r arwyr Groegaidd yng Nghaerdroea, Aias Fychan.

Aias yn cario corff Achilles

Ganed ef yn ôl traddodiad ar Ynys Salamis, yn fab i Telamon. Disgrifia Homeros ef fel gŵr o faint a nerth enfawr. Ef oedd rhyfelwr ail-orau y Groegiaid a ymladdai i gipio Caerdroea yn yr Iliad; dim ond Achilles oedd yn fwy o bencampwr.

Yn ôl un hanes, wedi i Achilles gael ei ladd, cariodd Aias ei gorff o faes y gad, tra'r oedd Odysseus yn cadw rhyfelwyr Caerdroea draw. Dyfarnwyd arfau Achilles i Odysseus yn hytrach nag i Aiax. Gyrroedd y sarhâd yma Aiax yn wallgof. Lladdodd yrroedd y Groegiaid, gan gredu ei fod yn lladd arweinwyr y Groegiaid, cyn ei ladd ei hun.