Asid ffolig

Geiriau eraill ar asid ffolig yw: Fitamin B9, fitamin M neu Ffolasin. Mae'r teulu yma'n hydoddi mewn dŵr ac yn digwydd yn naturiol mewn rhai bwydydd neu dabledi. Daw tarddiad y gair o'r gair Lladin am ddeilen (folium) gan fod dail gwyrdd yn llawn ohono.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r cwmniau bwyd yn ychwanegu asid ffolig mewn grawnfwydydd.

Mae llawer o asid ffolig yn y bwydydd canlynol: sbigoglys, letis, ffa wedi'u sychu, grawnfwydydd, hadau blodau haul ayb. Mae iau (afu) hefyd yn cynnwys llawer ohono, yn ogystal â burum y pobydd, Marmite a Vegemite. Mae creision ŷd a'i debyg yn cynnwys rhwng 25% a 100% o'r hyn sydd ei angen.

Ei hanesGolygu

Yn 1933, darganfu Lucy Willis asid ffolig, pan oedd yn ymchwilio i mewn i anghenion merched beichiog, a cheisio atal anemia. Burum y pobydd ddefnyddiodd hi, gan wedyn, sylweddoli mai'r asid ffolig a oedd yn gwneud y gwaith. Llwyddodd i dynnu'r asid allan o ddail sbigoglys yn 1941. Crewyd asid ffolig artiffisial yn 1946 gan Yellapragada Subbarao.