Cân i Gymru 1985


Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 1985 ar Ddydd Gŵyl Dewi. Enillydd y gystadleuaeth oedd Bwchadanas gyda'r gân 'Ceiliog y Gwynt'.

Cân i Gymru 1985
Rownd derfynol 1 Mawrth 1985
Lleoliad Stiwdio BBC Cymru, Caerdydd
Artist buddugol Bwchadanas
Cân fuddugol Ceiliog y Gwynt
Cân i Gymru
◄ 1984        1986 ►

Bwchadanas oedd yn canu'r chwe chan fu'n cystadlu allan o dros hanner cant o geisiadau. Cyflwynwyd y rhaglen gan Emyr Wyn a bu 8 o feirniaid:

Caerdydd: Geraint Gruffudd Susan George

Abertawe: Gwyndaf Roberts Richard Jones

Aberystwyth: Bethan Bryn Euros Lewis

Bangor: Catrin Edwards Hefin Elis

Dyma'r flwyddyn gyntaf lle cyflwynwyd y cyfansoddwyr i'r gynulleidfa.

Y caneuon oedd:

Caption text
Trefn Artist Can Cyfansoddw(y)r
01 Bwchadanas Mas i Awstralia Emlyn Dole
02 Bwchadanas Dilyn y Ddraig Paul Gregory
03 Bwchadanas Ar Hyd Mynyddoedd Oer a Llwm Mansel Cedward
04 Bwchadanas Mister Ffol Paul Gregory
05 Bwchadanas Ceiliog y Gwynt Euros Rhys Evans
06 Bwchadanas Ceidwad Cariad Rhys Owen a Charles Britton.