Gallai Catrin Dafydd gyfeirio at un o sawl person: