Catrin ferch Owain Glyn Dŵr

merch Owain Glyn Dŵr
Cofeb i Catrin ar safle ei bedd yn Llundain.

Merch hynaf Owain Glyn Dŵr a'i wraig Margaret Hanmer oedd Catrin ferch Owain Glyn Dŵr (bu farw c. 1413). Priododd Edmund Mortimer wedi iddo ef wneud cynghrair a'i thad, a chawsant nifer o blant.

Cymerwyd Catrin a dau o'i phlant yn garcharor i Dŵr Llundain, wedi i Gastell Harlech syrthio i'r Saeson yn 1409. Roedd ei gŵr wedi marw yn ystod y gwarchae ar y castell. Mae'n debyg iddi hi a'i merched farw mewn caethiwed ar y 1af o Ragfyr, 1413; claddwyd hwy ym mynwent Eglwys San Switan (Saesneg: St. Swithin's Church), Llundain.

Dymchwelwyd Eglwys Sant Switan gan fomiau'r Almaen yn yr Ail Ryfel Byd. Arferai sefyll ar ran ogleddol Cannon Street, rhwng Salters' Hall Court a St Swithin's Lane,[1] Cyn hynny, llosgwyd yr eglwys yn Nhân Mawr Llundain, a'i hail-adeiladu i gynllun gan Christopher Wren. Mae'r cofnod cyntaf sydd ar gael sy'n crybwyll yr eglwys yn ymwneud â Chatrin. Yn un o ddogfennau'r Trysorlys, 1413, nodir taliad "for expenses and other charges incurred for the burial of the wife of Edmund Mortimer and her daughters, buried within St Swithin's Church London ... £1".[2]

Dadorchuddiwyd cofeb iddi a gynlluniwyd gan Nic Stradlyn-John yno gan Siân Phillips yn 2001. Gwnaed y gofeb allan o o garreg las Gelligaer wedi'i gerfio gan Richard Renshaw o Gwmdu.

Llinach Catrin ac EdmwndGolygu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phylip Hanmer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syr David Hanmer
Cefnogi OGD
m. 1387
 
Angharad
merch Llywelyn Ddu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Owain Glyn Dŵr
Tywysog Cymru
 
Margaret Hanmer
1370 – tua 1420)
 
John
Cefnogi OGD
 
Phylip
Cefnogi OGD
 
Gruffudd
Cefnogi OGD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruffudd
m. 1411
 
Maredudd
Yn dal yn fyw yn 1417
 
Catrin ferch Owain Glyn Dŵr
m. 1413
 
Edmund Mortimer
Cefnogi OGD
m. 1409
 
Roger Mortimer
Iarll y Mers
m 1398
 
  1. Daniell, A.E. (1896). London City Churches. London: Constable. p. 181.
  2. "St Swithin's Churchyard". BBC Radio 3. Cyrchwyd 13 Ionawr 2013.