Y broses o blannu coed er mwyn sefydlu coedwig mewn ardal lle nad oedd coed gynt yw coedwigo.[1] Mae nifer o gyfundrefnau llywodraethol ac anlywodraethol yn arfer coedwigo at amryw ddibenion megis cynyddu daliad carbon, hybu bioamrywiaeth ac atal llifogydd trwy rwystro arlif a gwella amsugnaid dŵr.

CyfeiriadauGolygu