Corwynt

Corwynt neu drowynt trofanol yw'r enw a rhoddir i ddisgrifio diwasgedd cylchol enfawr sy'n fath o storm. Mae'n cynhyrchu llawer iawn o law a gwynt. Maen nhw'n cryfhau pan fo dŵr môr sy'n anweddu yn crynhoi yn cael ei ryddhau wrth i'r aer cynnes godi; mae hyn yn ei dro'n cyddwyso'r aer gwlyb a'i droi'n law. Yn y trofanau mae'r corwynt yn gynhesach y tu fewn iddo nag ydy y tu allan.

Corwynt Katrina yng Ngwlff Mecsico
Map o leoliad holl gorwyntoedd y byd rhwng 1985–2005.