Council on Foreign Relations

Pencadlys y CFR yn Ninas Efrog Newydd

Melin drafod Americanaidd yw'r Council on Foreign Relations (CFR) sy'n canolbwyntio ar bolisi tramor yr Unol Daleithiau a materion rhyngwladol. Ystyrid yn felin drafod fwyaf dylanwadol yr Unol Daleithiau ym maes polisi tramor, ac yn gyffredinol mae ganddi agweddau realaidd.

Mae rhai pobl yn credu damcaniaeth gydgynllwyniol sy'n honni bod y CFR yn ceisio creu llywodraeth fyd.

Dolen allanolGolygu