Cwrs Cymraeg Mark Nodine

Cychwynnwyd Cwrs Cymraeg Mark Nodine ar lein ym Mehefin 1994. Saesneg oedd iaith mwyafrif y wefan, yr holl gyfarwyddyd sut i siarad Cymraeg, y rheolau gramadeg ayb, ac felly ni ellir ei ystyried yn wefan Gymraeg.

Cwrs Cymraeg Mark Nodine
Rhan o wefan Mark Nodine fel ag yr oedd yn Medi 2012.

Sefydlwyd y wefan ar weinydd yn adran gyfrifiadureg Prifysgol Brown yn yr UDA cyn ei symud i weinydd yn adran gyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd.

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

  • Seiliwyd testun yr erthygl hon o eitem ar 'Hanes y We Gymraeg' ar wefan tiki-toki.com (Rhodri ap Dyfrig). Llinell amser o hanes y we a'r rhyngrwyd Gymraeg. Awdur yr eitem gwreiddiol: Dafydd Tomos.