Gallai Cynfarch gyfeirio at un o sawl person:

Gweler hefyd
  • March ap Meirchion (March Amheirchion), ffigwr chwedlonol seiliedig ar frenin cynnar o Forgannwg efallai. Cymysgir y March hwn a Chynfarch ap Meirchion yn nhraddodiadau cynnar Cymru.