Gall yr enw David Lloyd gyfeirio at sawl person:

Chwaraewyr:

Eraill: