Gweithgaredd y mae un yn hoffi gwneud yn gyson yn ei amser hamdden yw difyrwaith neu hobi.

Ceir sawl math o ddifyrweithiau. Maen nhw'n amrywio yn ôl oedran a chefndir diwylliannol ac yn newid o oes i oes ac o wlad i wlad. Maen nhw'n cynnwys: