Gallai Disney gyfeirio at un o sawl peth:

Gweler hefyd: