Dyfais electronig symudol

Cyfeirio rydym yma at ddyfeisiadau megis y cyfrifiadur llaw (yr handheld computer, "Palmtop" ayb). Mae'n ddigon bach i gael ei gario o gwmpas yn ddi-drafferth. Gall y ddyfais fod yn llawn gwahanol fathau o wybodaeth gyda sgrîn bychan, bysellfwrdd bychan ('minature keyboard') neu sgrîn cyffwrdd.

Dyfais electronig symudol.

Mae'r ffôn llaw bellach yn araf droi'n gyfrifiadur bychan, ac yn ddyfais symudol y Blackberry er enghraifft. Gall rai o'r rheiny sydd ar gyfer busnesau fod a'r gallu i fewnforio neu 'gymryd' data e.e. codau bariau (bar codes), neu ddarllenwyr y Smart Card.

Mathau o ddyfeisiadau electronig symudol

golygu

('smart phones')

Y Gliniadur

golygu

('handheld game console')

 • Nintendo DS (NDS)
 • GAME BOY,GAME BOY COLOR
 • GAME BOY ADVANCE
 • SEGA GAME GEAR
 • Pokemon mini
 • NeoGeo Pocket,NeoGeo Color
 • Atari Lynx
 • Pandora
 • GP2X/GP32
 • Gizmondo
 • Playstation Portable (PSP)
 • N-Gage

Y Media recorders

golygu

Y Media players/displayers

golygu

Dyfeisiau Cyfathrebu

golygu

('Communication devices')

('Personal navigation devices(PNDs)')

('Bluetooth headset')

Gwneuthurwyr

golygu

Dyma rai o'r prif wneuthurwyr - yn enwedig ar gyfer y gwaith: