Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberafan 1932

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberafan yn 1932.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Mam - D. J. Davies
Y Goron A Ddioddefws a Orfu - T. Eirug Davies