Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 1891

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe yn 1891, a chafwyd tywydd stormus iawn.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Yr Haul - John Owen Williams (Pedrog)
Y Goron Oliver Cromwell - David Adams (Hawen)