Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bangor 1931

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mangor yn 1931.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Breuddwyd y Bardd - Gwenallt
Y Goron Y Dyrfa - Cynan