Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1886

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaernarfon yn 1886.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Gobaith - Richard Davies (Tafolog)
Y Goron Cystenin Fawr - J Cadfan Davies (Cadfan)