Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1906

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaernarfon yn 1906.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1906
Cynhaliwyd Awst 21 - 24, 1906
Archdderwydd Dyfed
Enillydd y Goron Emyr Davies
Enillydd y Gadair J. J. Williams
Gwefan www.eisteddfod.org
Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Y Lloer - J.J. Williams
Y Goron Branwen Ferch Llyr - Emyr Davies