Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 1897

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghasnewydd yn 1897.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Brawdgarwch - J. T. Job
Y Goron Arthur y Ford Gron - Thomas Davies (Mafonwy)