Eisteddfod Genedlaethol Cymru Castell-nedd 1918

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell-nedd yn 1918.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Eu Nêr a Folant - J. T. Job
Y Goron Mynachlog Nedd - D. Emrys Lewis