Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych 1882

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn 1882.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Dyn - Atal y wobr
Y Goron Y Cadfridog Garfield - D R Williams