Eisteddfod Genedlaethol Cymru Lerpwl 1884

Gorsedd y Beirdd yn Eisteddfod Lerpwl 1884.

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Lerpwl yn 1884.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Gwilym Hiraethog - Evan Rees (Dyfed)
Y Goron Madog ab Owain Gwynedd - J Cadfan Davies