Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pontypridd 1893

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhontypridd yn 1893.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Pulpud Cymru - J. Ceulanydd Williams
Y Goron Cymru Fydd - Ben Davies