Eisteddfod Genedlaethol Cymru y Fenni 1913

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni yn 1913.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Aelwyd y Cymro - Sarnicol
Y Goron Ieuan Gwynedd - Wil Ifan