Profiad seicolegol cymhleth person ydy emosiwn, yn ôl y seicolegydd; y teimlad dwfn o fewn y galon, yn ôl y bardd. Mae'r profiad unigol yma, hefyd, yn ymwneud â dylanwadau biocemegol a phethau allanol, megis pobl eraill, llefydd, hiraeth a chariad. Mae rhai pobl yn fwy emosiynol na'i gilydd, a rhai cenhedloedd hefyd yn medru cadw eu hemosiwn iddynt eu hunain yn hytrach na'i ddangos; mae ei ddangos yn cael ei ystyried yn arwydd o wendid mewn rhai diwyllianau.

Cylch Emosiwn Plutchik.
Chwiliwch am emosiwn
yn Wiciadur.