Esgob Mynyw

Esgob Mynyw yw Ordeiniwr Esgobaeth Mynyw, sy'n esgobaeth Gatholig Rufeinig yn ardal Caerdydd.

Mae'r esgobaeth yn gweinyddu ardal o 9,716 km², sy'n cynnwys, yn fras, Dinas a Sir Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, a siroedd traddodiadol Cymru Sir Frycheiniog, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Sir Faesyfed. Lleolir yr Esgobaeth yn Abertawe.

Codwyd Ficeriaeth Apolistig Cymru (Saesneg: Vicariate Apostolic of Wales) i statws esgobaeth ar 12 Mai, 1898. Yr esgob presennol yw'r Gwir Barchedig John Mark Jabalé, 10fed Esgob Mynyw.

Rhestr Esbobion Esgobaeth Mynyw, Cymru a'i swyddfeydd rhagflaenolGolygu

Tenure Incumbent Notes
Ficeriaeth Apolistig Cymru
4 Gorffennaf, 1895 i 14 Mai, 1898 Esgob Francis Edward Joseph Mostyn, Ficer Apostolig Cymru Offeiriaid; daeth yn Esgob Mynyw
Esgobaeth Mynyw
14 Mai, 1898 i 7 Mawrth, 1921 Esgob Francis Edward Joseph Mostyn, Esgob Mynyw O hyn ymlaen, Ficer Apolistig; swyddogwyd yn Archesgob Caerdydd
21 Mehefin, 1926 i 13 Mawrth, 1935 Francis J. Vaughan Offeiriaid; ordeinwyd 8 Medi, 1926; bu farw yn ei swyddogaeth
10 Awst, 1935 i 20 Mehefin, 1940 Michael Joseph McGrath Offeiriaid; ordeinwyd 24 Medi, 1935; swyddogwyd yn Archesgob Caerdydd
15 Mawrth, 1941 i 26 Ebrill, 1946 Daniel Joseph Hannon Offeiriaid; ordeinwyd 1 Mai, 1941; bu farw yn ei swyddogaeth
8 Chwefror, 1947 i 16 Mehefin, 1972 John Edward Petit Offeiriaid; 25 Mawrth 1947; ymddeolodd
16 Mehefin, 1972 i 5 Chwefror, 1981 Langton Douglas Fox Esgob cynorthwyol Mynyw; ymddeolodd
5 Chwefror, 1981 i 25 Mawrth, 1983 John Aloysius Ward, OFM Cap. Esgob cynorthwyol Esgob Mynyw; swyddogwyd yn Archesgob Caerdydd
13 Hydref, 1983 i 12 Chwefror, 1987 James Hannigan Offeiriaid Mynyw; ordeinwyd 23 Tachwedd, 1983; swyddogwyd yn Esgob Wrecsam
12 Chwefror, 1987 i 12 Mehefin, 2001 Daniel Joseph Mullins Auxiliary Esgob Caerdydd; ymddeolodd
12 Mehefin, 2001 i'r presennol John Mark Jabalé, OSB Esgob cynorthwyol Mynyw

Dolenni AllanolGolygu