19g - 20g - 21g
1930au 1940au 1950au 1960au 1970au - 1980au - 1990au 2000au 2010au 2020au 2030au
1982 1983 1984 1985 1986 - 1987 - 1988 1989 1990 1991 1992


Digwyddiadau golygu

Ionawr

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

  • 9 Awst - "Cyflafan Stryd Hoddle" yn Melbourne, Awstralia; 7 o bobol yn colli ei bywydau

Medi

Hydref

  • 15-16 Hydref - Storm fawr yn y Ddeyrnas Unedig a Ffrainc; 23 o bobol yn colli ei bywydau (gweler Tywydd isod)

Tachwedd

Rhagfyr

Tywydd golygu

  • Blwyddyn storm Corwynt Michael Fish
  • Dyma hanesyn unigol o Gymru am Storm Fawr Hydref 1987 (nid ystyrir y bu’r storm mor ddifrifol yng Nghymru ag yr oedd yn ne Lloegr a Ffrainc):
Ardal Llambed 20 Hydref 1987: Rwyf yn cofio storm fawr 1987 yn iawn. Tra'n gweithio fel milfeddyg yn Llambed cefais alwad i fynd y dynnu llo. Gweld bod angen gwneud llawdriniaeth Caesarean a dechrau ar y gwaith. Roedd yn chwythu yn enbyd ac wrth ddychwelyd i'r car i ôl rhagor o gyfarpar, gweld hanner o shiden zinc yn cael ei chwythu congl dros gongl, yn dod yn union amdanaf ond yn ffodus rhyw ddwy lath cyn fy nghyrraedd fe drodd i ffwrdd a mynd heibio imi a'r car! Dychwelyd i Lambed i ginio ac yn y prynhawn mynd yn ôl i'r un cyfeiriad. Roeddwn wedi clywed bod nifer o goed wedi cwympo ar y ffordd fawr am Aberaeron, felly dyma fynd hyd yr hewlydd llai ond gyda bwyell gennyf. Cyrraedd topiau Maestir, nifer o goed bychain ar draws y ffordd a sawl person yr ochor arall iddynt. Hyfryd oedd gweld y wen ar eu hwynebau pan welsant fi yn nesu gyda'r fwyell yn fy llaw a chliriwyd y ffordd.[1]

Ffilmiau golygu

Llyfrau golygu

Iaith Gymraeg golygu

Cerddoriaeth golygu

Albwmau golygu

Genedigaethau golygu

Marwolaethau golygu

Gwobrau Nobel golygu

Eisteddfod Genedlaethol (Porthmadog) golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. Ieuan Roberts ym Mwletin Llên Natur rhifyn 58