Bochau'r pen-ôl ydy ffolen. Mewn anatomeg ddynol fe ellir eu disgrifio nhw fel sypiau o fraster ar ochor pella'r pelfis. Mae gan rhai anifeiliaid dwygoes a phedair coes hefyd ffolennau.

Mae gan ambell rywogaeth megis y babwn ffolennau coch. Ar y cyfan mae bochau tin bodau dynol benywaidd yn fwy na rhai dynion am ddau reswm: yn gyntaf gan fod eu cluniau'n lletach ac yn ail gan fod stôr mwy o fraster o dan y croen.