Glasoed yw'r broses o newidiadau corfforol, seicolegol a chymdeithasol sy'n digwydd wrth i blentyn newid yn oedolyn, ac i'r cyfnod hwnnw o amser mewn bywyd unigolyn. Mae'r rhan fwyaf o ferched yn dechrau glasoed yn 10 neu 11 oed, a bechgyn yn 11 oed.

Pobl ifanc yn Oslo, Norwy.
Pobl.

Newidiadau corfforol golygu

Mae tyfiant yn cyflymu trwy hanner cyntaf glasoed, ac mae'r tyfiant wedi cwblhau erbyn y diwedd. Cyn y glasoed, yr organau cenhedlu yw'r unig wahaniaeth corfforol rhwng merched a bechgyn mwy neu lai. Yn ystod y glasoed, mae gwahaniaethau mewn maint, ffurf, a swyddogaeth yn datblygu yn systemau a strwythurau corfforol.

Newidiadau corfforol mewn merched golygu

 
Merch ifanc Ewropeaidd, tua pymtheg oed.

Newidiadau corfforol mewn bechgyn golygu

Newidiadau seicolegol a chymdeithasol golygu

Mae'r cyfnod o newidiad seicolegol a chymdeithasol yn gorgyffwrdd â'r cyfnod o newid corfforol, ond mae'r ffiniau'r cyfnod yn llawer mwy amwys.

Oriel golygu

Gweler hefyd golygu

Dolenni allanol golygu