Gallai Gomer gyfeirio at un o sawl person neu beth:

Gweler hefyd:

  • Gomeriaid, cymdeithas lenyddol wladgar o'r 19g