Brenhines yr Hen Aifft yn ystod y 18fed Brenhinlin yn y Deyrnas Newydd oedd Hatshepsut (bu farw tua 1457 CC). Teyrnasodd o 1479 CCC hyd ei marwolaeth.

Hatshepsut

Roedd Hatshepsut yn ferch i'r brenin Thutmosis I a'i wraig Ahmose. Daeth yn brif wraig ei hanner brawd, Thutmosis II. Bu farw Thutmosis II yn gynamserol wedi teyrnasiad byr, ac olynwyd ef gan ei fab bychan gan un o'i wragedd eraill, Isis, Thutmosis III, gyda Hatshepsut yn rheoli'r deyrnas ar ei ran. Gyda chymorth cynorthwywyr fel Hapuseneb a Senenmut, cipiodd Hatshepsut yr orsedd iddi ei hun.

Cysylltir enw Hatshepsut yn arbennig a'r deml a adeiiladodd yn Deir el-Bahari, a gynlluniwyd gan Senenmut. Ystyrir y deml yma yn un o gampweithiau pensaernïol yr Hen Aifft, ac mae'n un o atyniadau twristaidd mwyaf yr Aifft heddiw.

Rhagflaenydd :
Thutmosis II
Brenhines yr Hen Aifft
Hatshepsut
Olynydd :
Thutmosis III