Agor y brif ddewislen

Henllys

cymuned ym mwrdeisdref sirol Torfaen yn ne-ddwyrain Cymru
Erthygl am y pentref yn Nhorfaen yw hon. Am y pentref yng Ngheredigion gweler Henllys, Ceredigion.

Cymuned ym merdeisdref sirol Torfaen yw Henllys. Saif i'r gogledd-orllewin o ddinas Casnewydd ac i'r de o dref Cwmbrân. Roedd poblogaeth y gymuned yn 2001 yn 2,695.

Efallai fod Henllys yn un o ganolfannau arglwyddi Gwynllŵg yn y Canol Oesoedd. Ardal wledig ydoedd hyn y 1980au, ond bu cynnydd mawr yn y boblogaeth o hynny ymlaen, yn bennaf oherwydd adeiladu maestref newydd i'r de o Gwmbrân. Rhwng 1991 a 2001, cynyddodd poblogaeth y gymuned yma fwy na phoblogaeth unrhyw gymuned arall yng Nghymru.

Cyfrifiad 2011Golygu

Yng nghyfrifiad 2011 roedd y sefyllfa fel a ganlyn:[1][2][3][4]

Cyfrifiad 2011
Poblogaeth cymuned Henllys (pob oed) (2,682)
  
100%
Y nifer dros 3 oed sy'n siarad Cymraeg (Henllys) (304)
  
11.7%
:Y ganran drwy Gymru
  
19%
Y nifer sydd wedi'u geni yng Nghymru (Henllys) (2147)
  
80.1%
:Y ganran drwy Gymru
  
73%
Y nifer mewn gwaith rhwng 16 a 74 oed(Henllys) (253)
  
23.8%
:Y ganran drwy Gymru
  
67.1%

CyfeiriadauGolygu

  1. "Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru". Swyddfa Ystadegau Gwladol. Cyrchwyd 2012-12-12.. Poblogaeth: ks101ew. Iaith: ks207wa - noder mae'r canran hwn yn seiliedig ar y nier sy'n siarad Cymraeg allan o'r niferoedd sydd dros 3 oed. Ganwyd yng Nghymru: ks204ew. Diweithdra: ks106ew; adalwyd 16 Mai 2013.
  2. Canran y diwaith drwy Gymru; Golwg 360; 11 Rhagfyr 2012; adalwyd 16 Mai 2013
  3. Gwefan Swyddfa Ystadegau Gwladol; Niferoedd Di-waith rhwng 16 a 74 oed; adalwyd 16 Mai 2013.
  4. Gwefan Llywodraeth Cymru; Ystadegau Economaidd Allweddol, Tachwedd 2010; Mae'r gyfradd gyflogaeth ymhlith pobl 16 – 64 oed yng Nghymru yn 67.1 y cant.; adalwyd 31 Mai 2013