Iarllaeth Caer

Un o iarllaethau mwyaf pwerus Lloegr yn y Canol Oesoedd oedd Iarllaeth Caer. Oherwydd fod yr iarllaeth ar ororau Cymru, cafodd rhai o ieirll Caer ddylanwad sylweddol ar hanes Cymru. O 1301, rhoddwyd y teitl i aer coron Lloegr.

Y Greadigaeth gyntaf (1071)Golygu

Ail Greadigaeth (1254)Golygu

Trydydd Creadigaeth (1264)Golygu

Pedwaredd Creadigaeth (1301)Golygu

Pumed Creadigaeth (1312)Golygu