Un o iarllaethau mwyaf pwerus Lloegr yn y Canol Oesoedd oedd Iarllaeth Caer. Oherwydd fod yr iarllaeth ar ororau Cymru, cafodd rhai o ieirll Caer ddylanwad sylweddol ar hanes Cymru. O 1301, rhoddwyd y teitl i aer coron Lloegr.

Y Greadigaeth gyntaf (1071)

golygu

Ail Greadigaeth (1254)

golygu

Trydydd Creadigaeth (1264)

golygu

Pedwaredd Creadigaeth (1301)

golygu

Pumed Creadigaeth (1312)

golygu