Ieithoedd Wralaidd

Teulu ieithyddol

Teulu ieithyddol a estynnir yn Ewrasia ydy'r ieithoedd Wralaidd. Siaredir yr ieithoedd Wralaidd yn Nwyrain a Gogledd Ewrop ac yng Ngogledd Asia. Mae dau is-teulu mawr yn y teulu: yr ieithoedd Ffinno-Wgraidd (gyda Ffinneg, Estoneg a Hwngareg) a'r ieithoedd Samoiedaidd (Nenetseg ydy'r iaith fwyaf y gangen hon).

Ieithoedd Wralaidd (gan gynnwys Iwcagireg)

Mae tuag at 20 miliwn o bobl sydd yn siarad un o'r ieithoedd Wralaidd. Mae'r parth mwyaf o'r ieithoedd yn ieithoedd lleiafrifol yn eu gwledydd, ac mae llawer ohonynt mewn perygl.

Rhifir Iwcagireg fel parth o'r teulu Wralaidd gan rai ysgolheigion.

Dyma restr o ieithoedd Wralaidd:

Samoiedeg (fe'u siaredir ym mharthau gogleddol Rwsia)

Ffinno-Wgraidd