Lens (anatomeg)

lens yw'r strwythr tryloyw, deuamgrwm (biconvex) yn y llygad sydd, ynghyd â'r cornbilen (cornea), yn helpu plygu golau sy'n cael ei ffocysu ar y retina. Drwy newid siâp, mae'r lens yn newid hyd ffocal y llygad fel y gall ffocysu ar wrthrychau sydd ar bellderau amrywiol. Mae hyn yn caniatau delwedd real o'r wrthrych dan sylw i gael ei daflu ar y retina. Gelwir y newid yn siâp y lens yn 'accommodation'. Dyma broses sy'n debyg i'r un mewn camera wrth dynnu llun, ble mae'r  lensiaid yn cael eu symud wrth ffocysu. Mae lens y llygad yn fwy wastad yn y blaen nac ar yr ochr tu ôl.

Lens
Focus in an eye.svg
Mae siâp y lens yn ffocysu golau o bwyntiau unigol o olau yn y pellter ac yn agos drwy newid crymedd.
Schematic diagram of the human eye en-edit.png
Diagram cynllunio o'r lygad dynol.
Manylion
Dynodwyr
Lladinlens crystallin
MeSHCrystalline+lens
Dorlands
/Elsevier
12483326
TAA15.2.05.001
FMA58241
Anatomeg