Llŷn (gwahaniaethu)

Ceir mwy nag un defnydd o'r enw Llŷn.

  • Llŷn - y cantref hanesyddol, sy'n cyfateb yn fras i'r hyn a elwir 'Pen Llŷn' heddiw. Dyma'r Llŷn go iawn.
  • Penrhyn Llŷn - term a arferir i gyfeirio'n gyffredinol at y penrhyn yng ngogledd-orllewin Cymru lle lleolir y Llŷn hanesyddol. Enw diweddar ydyw, dan ddylanwad y term Saesneg Llŷn peninsula.

Camsillefir Llŷn yn Llyn weithiau a chymysgu rhwng Pen Llŷn a'r fro hanesyddol yn ardal Llanuwchllyn a elwir,