Gallai Llanfwrog gyfeirio at un o ddau bentref yng Nghymru: