Llid y deintgig

clefyd dynol

Mae llid y deintgig neu gingivitis yn glefyd anninistriol sy'n digwydd o amgylch y dannedd. Mae'r ffurf fwyaf cyffredin o gingivitis, a'r ffurf fwyaf cyffredin o glefyd amddanheddol ar y cyfan, yn ymateb i bioffilmiau bacterol (a elwir hefyd yn plac) sy'n glynu i arwynebau dannedd, ac yn cael ei alw'n gingivitis a ysgogir gan blac

Llid y deintgig
Enghraifft o'r canlynoldosbarth o glefyd, symptom neu arwydd Edit this on Wikidata
Mathsymptom, gingival disease, periodontitis, clefyd Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Nid yw rhai achosion o gingivitis yn arwain yn periodontitis, ond mae data yn dangos bod periodontitis bob amser yn cael ei ragflaenu gan gingivitis.

Mae modd gwrthdroi gingivitis gyda safon dda o hylendid geneuol, ond, heb ei drin, gall gingivitis arwain at periodontitis, ble mae'r enyniad y deintgig yn achosi i feinwe gael ei ddinistrio ac atsugniad yr asgwrn o amgylch y dannedd. Gall periodontitis arwain yn y pen draw at golli dannedd. Ystyr y term yw "enyniad meinwe'r deintgig".

Arwyddion a symptomau golygu

Mae symptomau llid y deintgig braidd yn amhenodol ac i'w gweld ym meinwe'r deintgig fel arwyddion nodweddiadol o enyniad:

 • Deintgig wedi chwyddo
 • Deintgig porffor neu goch llachar
 • Deintgig sy'n ddolurus neu boenus i'w cyffwrdd
 • Deintgig yn gwaedu neu'n gwaedu ar ôl eu brwsio a/neu drin gydag edau dannedd
 • Anadl ddrwg (halitosis)

Yn ogystal, bydd y dotweithio sydd fel arfer yn bodoli ym meinwe deintgig rhai unigolion fel arfer yn diflannu a bydd y deintgig yn ymddangos yn sgleiniog ac wedi'i or-ymestyn dros y meinwe cysylltiol sy'n llidus. Gall y casgliad hefyd ryddhau arogl amhleserus. Pan mae'r deingig wedi chwyddo, mae'r the leinin epithelaidd yn yf hollt deintgigol yn troi'n friwiog a bydd y deintgig yn gweadu yn haws hyd yn oed gyda brwsio ysgafn, ac yn arbennig pan yn defnyddio edau dannedd.

Ffactorau risg golygu

Mae'r ffactorau risg sy'n cael eu cysylltu a chlefyd y deintgig yn cynnwys y canlynol:

 • oedran
 • osteoporosis
 • defnydd isel o ofal deintyddol (ofn, pwysau ariannol, ayb.)
 • safon isel o hylendid geneuol
 • gor-frwsio'r dannedd neu ddefnyddio brws sy'n rhy galed
 • anadlu trwy'r geg pan yn cysgu
 • meddyginiaethau sy'n sychu'r geg
 • ysmygu
 • ffactorau genetig
 • cyflyrau sy'n bodoli eisoes

Gweler hefyd golygu