Llid y deintgig

clefyd dynol

Mae llid y deintgig neu gingivitis yn glefyd anninistriol sy'n digwydd o amgylch y dannedd. Mae'r ffurf fwyaf cyffredin o gingivitis, a'r ffurf fwyaf cyffredin o glefyd amddanheddol ar y cyfan, yn ymateb i bioffilmiau bacterol (a elwir hefyd yn plac) sy'n glynu i arwynebau dannedd, ac yn cael ei alw'n gingivitis a ysgogir gan blac

Gingivitis (crop).jpg
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolclass of disease, symptom or sign (class) Edit this on Wikidata
MathSymptom, gingival disease, disease (individual) Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Nid yw rhai achosion o gingivitis yn arwain yn periodontitis, ond mae data yn dangos bod periodontitis bob amser yn cael ei ragflaenu gan gingivitis.

Mae modd gwrthdroi gingivitis gyda safon dda o hylendid geneuol, ond, heb ei drin, gall gingivitis arwain at periodontitis, ble mae'r enyniad y deintgig yn achosi i feinwe gael ei ddinistrio ac atsugniad yr asgwrn o amgylch y dannedd. Gall periodontitis arwain yn y pen draw at golli dannedd. Ystyr y term yw "enyniad meinwe'r deintgig".

Arwyddion a symptomauGolygu

Mae symptomau llid y deintgig braidd yn amhenodol ac i'w gweld ym meinwe'r deintgig fel arwyddion nodweddiadol o enyniad:

 • Deintgig wedi chwyddo
 • Deintgig porffor neu goch llachar
 • Deintgig sy'n ddolurus neu boenus i'w cyffwrdd
 • Deintgig yn gwaedu neu'n gwaedu ar ol eu brwsio a/neu drin gydag edau dannedd
 • Anadl ddrwg (halitosis)

Yn ogystal, bydd y dotweithio sydd fel arfer yn bodoli ym meinwe deintgig rhai unigolion fel arfer yn diflannu a bydd y deintgig yn ymddangos yn sgleiniog ac wedi'i or-ymestyn dros y meinwe cysylltiol sy'n llidus. Gall y casgliad hefyd ryddhau arogl amhleserus. Pan mae'r deingig wedi chwyddo, mae'r the leinin epithelaidd yn yf hollt deintgigol yn troi'n friwiog a bydd y deintgig yn gweadu yn haws hyd yn oed gyda brwsio ysgafn, ac yn arbennig pan yn defnyddio edau dannedd.

Ffactorau risgGolygu

Mae'r ffactorau risg sy'n cael eu cysylltu a chlefyd y deintgig yn cynnwys y canlynol:

 • oedran
 • osteoporosis
 • defnydd isel o ofal deintyddol (ofn, pwysau ariannol, ayb.)
 • safon isel o hylendid geneuol
 • gor-frwsio'r dannedd neu ddefnyddio brws sy'n rhy galed
 • anadlu trwy'r geg pan yn cysgu
 • meddyginiaethau sy'n sychu'r geg
 • ysmygu
 • ffactorau genetig
 • cyflyrau sy'n bodoli eisoes

Gweler hefydGolygu