Enw ar ardal yng nghanolbarth Cymru yw Maesyfed (Saesneg: Radnor[shire]). Yn fwy penodol, gallai gyfeirio at un o sawl peth:

Gweler hefyd: