Gallai Mynwy gyfeirio at un o sawl endid gwahanol:

  • Mynwy, etholaeth seneddol yn ne-ddwyrain Cymru
  • Mynwy, etholaeth Cynulliad yn ne-ddwyrain Cymru
  • Mynwy, esgobaeth Anglicanaidd yn ne-ddwyrain Cymru
  • Sir Fynwy, sir yn ne-ddwyrain Cymru
  • Trefynwy, tref ar y ffin â Lloegr
  • Afon Mynwy, afon sy'n llifo o Fannau Brycheiniog i Afon Gwy

Gweler hefyd: